Zaměstnanci firmy SKATYL, spol s r.o. byli dříve zaměstnáni u státních podniků Bytostav Ostrava a IVS Ostrava, kde byli zaměstnáni až do vzniku firmy SKATYL, spol. s r. o.. Zaměstnanci firmy jsou zkušení montéři a svářeči se státními zkouškami a s oprávněním provádět montáže ocelových a plastových plynovodních a vodovodních řádů a přípojek.