Zde nalaznete kontaktní informace na jednotlivé zaměstnance:

Libor Rattman, jednatel
tel: +420 602 744 330
mailto: skatyl@skatyl.cz

Ing. Dalibor Vavroš, technik
tel: +420 602 744 329
mailto: vavros@skatyl.cz

Monika Rattmanová, technik
tel: +420 602 744 335
mailto: bednarova@skatyl.cz

Ing. Hana Rattmanová, ekonomický úsek
tel: +420 602 744 340
mailto: rattmanova@skatyl.cz